Gallery | Oriel

We’ve been fortunate enough to hold meetings and focus groups across Wales, as well as travel internationally to visit existing clusters and drinks producers. Here you’ll find a collection of photographs that capture the project activities to date. Enjoy!

Rydyn wedi bod yn ddigon ffodus i gynnal cyfarfodydd a grwpiau ffocws ledled Cymru, yn ogystal a theithio’n rhyngwladol i ymweld a chlystyrau a chynhyrchwyr diodydd. Yma, fe welwch gasgliad o ffotograffau sy’n dangos gweithgareddau’r prosiect hyd yma. Mwynhewch!

%d bloggers like this: