Events | Digwyddiadau

This page will be updated regularly to feature any upcoming events

Bydd y dudalen hon yn cael ei diweddaru’n rheolaidd i gynnwys unrhyw ddigwyddiadau sydd ar ddod.


January Workshops | Gweithdai Ionawr

Along with Dublin City University, we’re supporting our partners at the University of Strathclyde who are holding online workshops in January following on from WEALL’s new report into the potential of craft brewing and local manufacturing. The workshops are looking to develop very precise and clear policy proposition portfolios, and a set of weighted criteria for their evaluation, to map really clearly the craft support  / institutional landscape as is. We hope analyzing this will show up more clearly where synergies can be developed, and gaps can be tackled. interested in joining these workshops, please register via the Eventbrite links below.

Yn dilyn adroddiad WEALL ar botensial bragu crefft a gweithgynhyrchu lleol, rydym yn partneri gyda Dublin City University i gefnogi gweithdai University of Strathclyde ym mis Ionawr. Bwriad y gweithdai yw i ddatblygu syniadau polisi clir a manwl, a ffyrdd o’u gwerthuso, i fapio’n glir iawn y dirwedd crefft fel y mae. Gobeithiwn y bydd dadansoddi hyn yn dangos yn eglir ble gellir datblygu synergerddau. Os ydych am ymuno a’r gweithdai, cofrestrwch wrth ddilyn y linciau isod.

BREWING BETTER RURAL POLICIES – Workshop 1 Tickets, Tue 18 Jan 2022 at 10:30 | Eventbrite

BREWING BETTER RURAL POLICIES – Workshop 2 Tickets, Mon 24 Jan 2022 at 10:30 | Eventbrite

%d bloggers like this: