Training | Hyfforddiant

Our vision of collaboration includes the transfer of knowledge to and among Welsh drinks producers. As a result, we have developed 4 training modules that can be completed remotely, expertly developed for the Co-Growth Project by Professor Mellie Pullman. To read more about Mellie and her brewing background click here. not only during the current crisis conditions but forward into the future. Modules will look to cover topics such as shifting the customer experience, packaging and delivery, reducing costs and increasing revenue, amongst others.

Mae ein gweledigaeth o gydweithio yn cynnwys trosglwyddo gwybodaeth i, ac ymhlith, cynhyrchwyr diodydd o Gymru. O ganlyniad, rydym wedi datblygu 4 modiwl hyfforddi y gellir eu cwblhau o bell, a ddatblygwyd yn arbenigol ar gyfer y prosiect gan yr Athro Mellie Pullman. I ddarllen mwy am Mellie a’i chefndir bragu, cliciwch yma. Cwrs hyfforddi ar-lein, am ddim yw hwn, wedi’i gynllunio i helpu bragdai yng Nghymru i wella eu busnesau, nid yn unig yn ystod yr amodau argyfwng presennol, ond ymlaen i’r dyfodol. Bydd modiwlau yn ceisio ymdrin â phynciau fel symud profiad cwsmer, pecynnu a darparu, lleihau costau, ymhlith eraill.

How to register | Sut i gofrestri

    What to expect from the training | Beth i ddisgwyl o’r sesiynau hyfforddi
    %d bloggers like this: