Training | Hyfforddiant

Our vision of collaboration includes the transfer of knowledge to and among Welsh drinks producers. Please see below details of the training we currently have available.


Mae ein gweledigaeth o gydweithio yn cynnwys trosglwyddo gwybodaeth i, ac ymhlith, cynhyrchwyr diodydd o Gymru. Gweler isod manylion y cyrsiau sydd ar gael ar hyn o bryd.

1. Energy Management & Sustainability | Rheolaeth Ynni & Chynaliadwyedd

For more information and to register, click here.

Am fwy o wybodaeth ac i gofrestri, cliciwch yma.

%d bloggers like this: