The Project | Y Prosiect

Co-Growth Project | Prosiect Twf ar y Cyd

Raising the Bar: Establishing collaborative networks in the drinks industry in Wales

Codi’r Bar: Sefydlu rhwydweithiau cydweithredol yn niwydiant diodydd Cymru

In 2018 we received funding from the Welsh Government and the European Agricultural Fund for Rural Development to start our research on the Co-Growth Project at Cardiff Business School.

Yn 2018 caswom gyllid gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig i ddechrau ein hymchwil ar y Prosiect Twf ar y Cyd yn Ysgol Fusnes Caerdydd.

Our vision is to develop resilient Welsh drinks supply chains by facilitating, enabling and guiding co-operation through a cluster-based approach. We’ve divided our project in to 4 stages:

Ein gweledigaeth yw datblygu cadwyni cyflenwi diodydd Cymreig trwy hwyluso, galluogi ac arwain cydweithredu trwy ddul clwstwr. Rydym wedi rhannu ein prosiect yn 4 cam:


“The priority really is to find actionable behaviours that are collectively beneficial to everybody”

Neil Randle – Bang On Brewery – Bridgend S.Wales

%d bloggers like this: